29 listopada 1921

Sztandary dla Armii

Dnia 21 listopada zeszłego roku prezydyum N. K. N. zakomunikowało prasie polskiej wiadomość, że śp. cesarz Franciszek Józef I. ofiarował pułkom Leg. Pol. sztandary, które zostają im wręczone w chwili przejścia do armii polskiej.

            Ponieważ w myśl intencyi zmarłego cesarza nadeszła już chwila wręczenia sztandarów polskim legionistom, przypomnienie tej sprawy w uroczystym dniu dzisiejszym będzie na czasie. Będzie to piękna i doniosła pamiątka po zmarłym cesarzu, którą armia polska zachowa we wdzięcznej pamięci.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 6 maja 1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.