17 stycznia 1922

Warunki pokojowe Anglii

Londyńskie pismo „Globe“ podaje w rubryce „ Nadesłane” takie warunki pokojowe Anglii.

  1. Cesarz niemiecki, następca tronu, książę Ruprecht bawarski i wszyscy generałowie, którym się udowodni, że rozkazali lub aprobowali zabicie belgijskich, francuskich, serbskich i czarnogórskich obywateli cywilnych, mają być wydani państwom koalicyi i stawieni przed sąd wojenny z powodu mordu. To samo ma się stać z mordercami kapitana Fryatta i siostry Cavell, o ile naturalnie stracenie ich było nielegalne, co jeszcze nie jest stwierdzone;
  2. Niemcy zapłacą odszkodowanie za wszystkie koszta wojenne, poniesione przez państwa koalicyjne;
  3. Flota niemiecka, austryacka, turecka i bułgarska mają być wydane koalicyi, w razie zniszczenia ich ma cala wartość być wypłacona koalicyi;
  4. Niemcy i Austro-Węgry przestają, być cesarstwami. Niemcy spadną do roli z r. 1870, państwa w skład ich wchodzące staną się oddzielnemi republikami. Austro-Węgry zostaną rozdzielony między Włochy, Rumunię, Serbię i Czarnogórę;
  5. Polska będzie samoistnem królestwem albo republiką pod naczelną władzą caratu;
  6. Turcya przestaje istnieć w Europie; Konstantynopol otrzymuje Rosya;
  7. Wszystkie niemieckie kolonie mają być rozdzielone między państwa koalicyjne;
  8. Fabryki Kruppa mają być zrównane z ziemią i nie mogą być więcej odbudowane;
  9. Nie będzie mogła istnieć żadna niemiecka, pruska albo bawarska armia, z wyjątkiem małego korpusu policyjnego; trzymania armat z wyjątkiem armat małego kalibru do wystrzałów salwowych jest zabronione;
  10. Zawiadowanie cłami państw centralnych i ich sprzymierzeńców będzie wykonywane przez państwa koalicyjne dopóty, dopóki program powyższy we wszystkich szczegółach nie będzie przeprowadzony.

            Tych 10 punktów przedstawia minimum tego, czego żądamy.”

            Widocznie pismo „Globe“ zdawało sobie samo sprawę z „wartości” tych warunków, skoro uważało za stosowne ogłosić je w rubryce „nadesłane”.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 6 maja 1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.