16 stycznia 1922

Polacy w armii amerykańskiej

Londyńskie "Times" donoszą z Nowego Jorku: Departament wojskowy zawiadamia , że Polakom, którzy mają być wciągnięci na mocy własnej deklaracji zgodnie a prawem o powołaniu, przysługuje prawo oświadczenia o swojej narodowośći i przynależności polskiej, jeżeli nawet są austryackemi lub niemieckimi poddanymi.
Tym sposobem unikną wciągnięcia ich do list  poddanych państw wojujących i uzyskają prawo służenia w szeregach armii amerykańskiej.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 27-06-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.