16 stycznia 1922

Lądowanie wojsk amerykańskich.

(Telegram „Ilustrowanego Kuryera Codziennego:).

Berlin, 2 lipca.

Ze Szwajcaryi podchodzi wiadomość, że w ostatnich tygodniach przewieziono do Europy wielkie masy wojsk amerykańskich. Wojska te lądują przeważnie w południowych partach francuskich.

 

Flota angielska w pogotowiu.

(Telegram „Ilustr. Kuryera Codziennego”).

Berlin, 1 lipca.

"Lokalanzeiger" donosi z Zurychu: Wedle wiadomości podanej przez „Gur. Tagesanzeiger", król angielski Jerzy odwiedził niespodziewa-nie kwaterę admirała Beaty.

 

Wypadek ten Jacza z zamierzona energiczną akcyę floty angielskiej już w najbliższych dniach. Być może również, że chodzi tylko o ochronę transportu wojsk amerykańskich.

 

Z dniem 4 b. m. zostaje zamkniętą wszelka żegluga — także neutralnych — na wodach około północnego wybrzeża Anglii.

 

Równocześnie ogłasza, rzad angielski wody holenderskie i duńskie jako objęte strefę dzia-łali wojennych.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 03-07-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.