26 czerwca 1922

Angielski optymizm lotniczy

Jak donosi „Nieuw. Bureau" z Londynu, na tajnem posiedzeniu Izby gmin oświadczył Lloyd George, że ostatni atak niemiecki na Londyn miał na celu odciągnąć z frontu angielskie aeroplany do Anglii. Sprzymierzeni mają w zakresie lotnictwa wielką przewagę nad Niemcami, czego dowodem, że w ostatnich 5 miesiącach lotnicy koalicyi rzucili na niemieckie pozycye 70 ton materyałów wybuchowych, podczas gdy Niemcy w tym czasie rzucili na Londyn najwyżej 2 tony.

Dalej oświadczył Lloyd George, że rządowi wiadomo, iż produkcya aeroplanów w Niemczech doszła już do swego kresu.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15 lipca 1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.