28 listopada 1922

Prośba jeńców-Legionistów

Od legionisty Seweryna Babicza (Teckoj łagier, Samarska gub. barak nr 17) nadeszła następująca pocztówka do Naczeln. Komitetu Narodowego: Niżej podpisani „Strzelcy” donosimy, że znajdujemy się od 12. 5. 1915 r. w niewoli i nie mamy żadnej pomocy z domu, więc ośmielamy się

donieść o tem i zwrócić się z prośbą o jakąkolwiek pomoc pieniężną. Jest nas tu pięciu: Babicz Seweryn, Sołtyk Rudolf, Dudek Stan., Kłamut Franc., Kolba Eug. Kończąc ślemy serdeczne pozdrowienia oraz za okazaną nam pomoc już naprzód serdeczne podziękowanie.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15 lipca 1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.