26 czerwca 1922

Komunikaty angielskie.

Londyn, 14. VII. (WTB.) Sprawozdanie płatkowe wieczorne: Oddziały nieprzyjacielskie zblijace się rychle rano do linji naszych na zachód od Queant, rozproszono. Skuteczne wyprawy, polaczone z rzucaniem bomb na dwoce nieprzyjacielskie, obozy barakowe i lotniska. Wczoraj wzmogła się działalność lotnicza po obu stronach. Potyczki mialy przebieg dla nas wysoce pomyślny. były one naigwaltowniejsze od wybuchu wojny. Bezustanne walki wielkich eskadr, chwilami więcej niż po 30 latawców. Strącono 14 latawców niemieckich, 3 spadli, w nasze linie. 16 dalszych zmuszono do lądowania poza obrębem naszych działań. inny zestrzelono z ziemi. Z natzych brak 9 latawców.

 

Londyn, 15. VII. (WTB.) Sprawozda-nie sobotnie popoludniewe: W ubiegłej nocy zaatakował nieprzyjaciel po silnem przygotowaniu dzialowem pozycje runu na południe od Lombartzyde. Odparto go. W nocy bezskuteczne próby wycieczek oddziałów nieprzyjacielskich na wschód od Horgecourt (?) na zachód od Warpelon, na wschód od Ostaverne i na północ od Ypern. Podczas walk tych i w toku potyczki patrolkowej na pólnoc-zachód od Cherisy ujęliśmy kilku jeńców.

 

Sprawozdanie wieczorne: Oprócz zwyklej działalności artylerii po obu stronach w ciągu dnia nic się nie wydarzyło. Zmuszono do lądowania 15 !alowców nieprzyjacielskich. Z naszych braknie 7.

 

Kurjer Poznański, 17-07-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.