16 stycznia 1922

Komunikat włoski.

Wiedeń. (BK.) Biuletyn włoski z 23 bm.: Wczoraj w czterodniowej bitwie na froncie julijskim osiągnęliśmy znów znaczne postępy na skrzydle północnem — a także i na skrzydle południowem. Na Krasie brygada Palanza wydarła nieprzyjacielowi potężne stanowiska na południowy zachód od Dosso Fajti i z bohaterską wytrwałością utrzymała je w trzydniowych walkach. Liczba wziętych do wczoraj jeńców wynosi mniejwiecej 350 oficerów i przeszło 16.000 żołnierzy.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-08-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.