20 maja 1922

Gen.-gub. Beseler do oficerów legionowych

Na wystosowany w pierwszych dniach sierpnia memoryał oficerów legionowych w Banjaminowie nadesłał gen. gub. Beseler na ręce komendanta warsz. wojsk uzupełniająch w Jabłonnie pismo, w którem czytamy.
„Ci polscy oficerowie i żołnierze, którzy odmówili złożnia przysięgi, stanęli przeciw Polskiej Kadzie Stanu i zarazem popełnili niekarność, od której cięższe przewinienie jest nie do pomyślenia w wojsku.
Oficerowie i żołnierze, którzy z powodów politycznych i w celu poparcia knowań politycznych przeciw tworzeniu się własnego państwa wnoszę, rozdwojenie i nieposłuszeństwo w szeregi własnego wojska, są niebezpieczeństwem dla polskiego wojska i polskiego państwa. Dlatego musieli być oni wykluczeni z wojska polskiego.


„Tacy oficerowie i żołnierze są podczas obecnych wojennych stosunków z powodu wykazanej przez nich skłonności do knowań politycznych i do niekarności — zarazem niebezpieczeństwem dla niemieckich i austryackich wojsk, które bronią, przyszłych granic Królestwa Polskiego przeciw właśnie w ciągu ostatnich tygodni ponawianym atakom wojsk rosyjskich, gdyż można od nich oczekiwać, że będę, próbowali wywołać niepokoje polityczne i wrogie działania przeciw mocarstwom okupacyjnym, ich władzom i wojskom na tyłach walczących armii i przez to narazić na poważne niebezpieczeństwo i spokojną ludność polską z powodu mogących się okazać koniecznymi gwałtownych przeciwśrodków.
„Dlatego w interesie bezpieczeństwa niemieckich i sprzymierzonych z nimi wojsk, jak również w interesie bezpieczeństwa polskiego kraju i polskiego społeczeństwa oficerowie i żołnierze polscy, odmawiający przysięgi internowani pozostaną tak dłupo, jak te powody będą istniały.
„Te środki zaradcze nie mają nie wspólnego z degradacyą i nie ograniczają zupełnie prawa noszenia niemieckich i austro-węgierskich odznaczeń, które zostały zdobyte jeszcze w czasach, gdy ci oficerowie i żołnierze nie sprzeniewierzyli się najwyższemu obowiązkowi każdego żołnierza — posłuszeństwu i wierności dla własnego kraju i jego zwierzchności.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 26-08-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.