16 stycznia 1922

Usiłowania pokojowe papieża.

Benedykt XV-ty podjął usiłowania w celu doprowadzenia mocarstw walczących do pokoju. W sprawie Polski, jak i w ogóle w kewstjach spornych papież w nocie swojej powiedział: „Tymże duchem słuszności i sprawiedliwości należy się keirować przy adaniu innych kwestyi terytorjalnych i politycznych, mianowicie tych, które dotyczą Armenji, państw bałkańskich, oraz tych, które kiedyś należały do Król. Polskiego, zasługującego słusznie przez swe szlachetne tradycye historyczne i szczególnie przez cierpienia w tej wojnie przebyte na współczucie narodów”.

Świat: pismo tygodniowe ilustrowane, 25-08-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.