29 maja 1923

Hindenburg przeciw pokojowi

Na gratulacye, przesłane gen. Hindenburgowi przez elberfeldzki wojenny związek okręgowy z okazyi 70-tej rocznicy jego urodzin, Hindenburg między innemi odpowiedział:
„Zęby zacisnąć! Ani słowa więcej o pokoju, dopóki krwawa robota nie będzie ukończona i zwycięstwo przez nas osiągnięte. To musi być hasłem całego niemieckiego narodu".
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 7-10-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.