16 stycznia 1922

Stan liczebny Legionów.

Voss. Ztg." powołując się na ostatnie doniesienle, niektórych pism polskich o obecnym stanie liczebnym Legionów, zauważa, że skład i według powyższych informacyi, wynosi obecnie nie więcej jak 9590 żołnierzy i 591 oficerów, czyli że jest bardzo nieznaczny. Dziennik oblicza, ilu legionistów jest internowanych, ilu prieszlo do armii austr—weg., ilu wystąpiło z szeregów jako Inwalidzi i dochodzi z tego do wniosku, że legiony nigdy nie liczyły więcej niż 18.000 żołnierzy, z czego wielka część rekrutowała się z obywateli austryackich.

* * *

W rachunkach „Voss. Ztg.", a zwłaszcza w dodawaniu, jest trochę trudno zoryentować się. Jak wiadomo, oftcyalna statystyka NKN. podaje, iż przez Legiony miało sio przesunąć 50.000 osób. Ilu z tej cyfry przesunęło się przez szeregi rekruckie, a ilu tylko przez służbę etapowo-administracyjną — tego nie wiemy.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-10-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.