14 sierpnia 1922

Francuski. Komunikat urzędowy.

21/X w południe.

Paryż, 22.10. Na froncie nad Aisne`ą w ciągu nocy trwały gwattowne walki artyleryjskie. Baterje francuskie spowodowały eksplozję nieprzyjacielskiego składu amunicji. W okolicy Laffaux utarczki oddzialów wywiadowczych; Francuzi wzięli jenców. Liczne natarcia niemieckie na zachód od wzgórza Cornillet, na obu brzegach Mozy oraz w odcinku La Chapelotte pozostały bez skutku. Niemcy zostawili jeńców w rękach francuskich. Zresztą wszędzie noc minęła spokojnie.

 

21/X wieczorem.

Paryż, 22.10. W ciągu dnia nie wydarzyło się nic szczególnego. Walka artyleryjska stawała się od czasu do czasu dość gwałtowną w różnych miejscach frontu nad Aisne`ą, szczególnie w okolicy Ailles - Cerny. Według uzupełniających informacji atak niemiecki, o którym już donosił poprzedni komunikat francuski, na północo-zachód od Bezonvaux, przeprowadzony był z wielką gwałtownością. Po zaciętych walkach oddziały francuskie odrzuciły atakującego, pozostając w posiadaniu swych stanowisk. Wieczorem dnia 21 b. m. samoloty niemieckie rzuciły 60 bomb na Dunkierkę. Ofiar pomiędzy ludnością cywilną nie było.

 

Nowa Gazeta, 23-10-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.