18 maja 1922

"Głodówka" w Szczypiórnie

Jak już donosiliśmy władze niemieckie w Szczypiórnie nakazały legionistom nosić na piersiach numery porządkowe takie, jakie noszą jeńcy, zabrani do niewoli na polu walki. Legioniści odmówili i rozpoczęli „głodówkę".
Jak Się dowiadujemy, po 6-dniowej głodówce, przeprowadzonej z solidarnością i spokojem, władze ustąpiły. Numery, naszywane na mundury, zostały zastąpione legitymacyami, zaopatrzonemi w numery, któroby internowani legioniści okazywali na żądanie.


W poniedziałek głodówka ustała. 120 najbardziej chorych i niepełnoletnich miało być zaraz wypuszczonych. Reszta ma być wywieziona do Łomży i umieszczona w koszarach IV p. p., odpowiednio przystosowanych na przyjęcie jeńców-legionistów.
Słychać, że sprawa internowanych w Szczypiórnie i Benjaminowie ma być w niedalekim czasie załatwiona pomyślnie przez Radę regencyjną.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-11-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.