20 maja 1922

CESARZ NA FRONCIE LEGIONÓW

W dniu wczorajszym zamieściliśmy telegram, nadesłany nam z komendy Polskiego Korpusu Posiłkowego o pobycie monarchy na froncie Legionów. Telegram ten uległ konfiskacie, podczas gdy wszystkie wczorajsze pisma lwowskie z urzędową „Gaz. lwowską" na czele zamieściły go w pełnej osnowie.
Doniesienie o pobycie cesarza w Legionach brzmi wedle urzędowej „Gaz. Lw." następująco:


W dn. 12 bm., dn. wczorajszego ces. Karol przybył na odcinek frontu, na którym stoi II brygada Legionów polskich i dokonał szczegółowego przeglądu obu pułków brygady.
Wszystkich oficerów i żołnierzy zaszczycił rozmową i własnoręcznie udekorował dwóch oficerów i czterech żołnierzy. Cesarz z najwyższem uznaniem wyraził się o postawie i bitności Legionów i serdecznie podziękował dowódcy brygady pułkownikowi Hallerowi i dowódcom pułków: podpułkownikowi Żymierskiemu i major. Zającowi. Odwiedziny monarsze wywarły na II brygadę bardzo silne i podniosłe wrażenie.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 16-12-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.