16 stycznia 1922

Wojsko chińskie w Mandżurji.

Berlin.—Z Hagi donoszą do Tagliche Rundchnu: Według depesz Dail Maila z Tiencynu, szybkie wysłanie wojska chińskiego do Charbina i Mandżurji wywołało tam pewne odprężenie.

Według pogłosek, krążących w Nowym Jorku, Chiny zarządziły rozległą mobilizację i wysłały dotychczas 50.000 ludzi do Mandiurji.

 

Kurjer Warszawski, 18-12-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.