26 czerwca 1922

Układ pokojowy Niemiec z Finlandyą.

Berlin. (Wolffa.) Wczoraj został podpisany układ pokojowy między Niemcami a Finiandya, oraz umowa handlowa i umowa w sprawie żeglugi wraz z protokołami dodatkowemi do obu umów.

Artykuł I układu zastrzega, iż Finlandya nie odstąpi żadnej cześci swego stanu posiadania obcemu państwu, ani też nie przyzna żadnemu państwu serwituty na swoim obszarze zwierzchniczym, bez poprzedniego porozumienia się z Niemcami. Fortyfikacye na wyspach Alandzkich mają być najszybciej usunięte. Dokumenty pokojowe mają byś najszybciej w Berlinie wymienione.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-03-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.