26 czerwca 1922

Lokale szkolne Lwowa nie będą zajęte przez wojsko

Ze Lwowa donosi nasz korespondent:
Od dłuższego czasu toczyły się rokowania między władzami na temat chwilowego zajęcia budynków szkolnych w celu pomieszczenia powracających z Rosyi żołnierzy austryackich. U sfer decydujących zjawiły się deputacye obywatelstwa, przedstawiając wszystkie niepożądane następstw a takiego stanu rzeczy. Zarząd miasta wniósł obszerny memoryal w tej sprawie i poczynił szereg przedstawień u władz wojskowych. Pisma donoszą, że zarząd wojskowy zaniechał zamiaru masowego zajęcia budynków szkół rządowych i miejskich. Jeżeli zajdzie potrzeba,

wojsko zarekwiruje tylko gmach szkoły im. Sienkiewicza.
Celem pomieszczenia powracających żołnierzy w stacyach lustracyjnych urządzone będą większe obozy w Tarnopolu, Czortkowie i wogóle w miejscowościach położonych niedaleko dawnej linii bojowej.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-03-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.