16 stycznia 1922

Prawda o Nieświeżu

„Gazeta Poranna" otrzymała od jednego z ziemian z pod Nieświeża następujące informacye:
Zamek w Nieświeżu nie jest wysadzony w powietrze, lecz tylko wewnątrz mocno zniszczony. Prywatne mieszkanie księstwa złupiono, suknie książęce i t. d, sprzedawano na rynku.  Biblioteka bardzo ucierpiała, rwano bowiem książki do zawiajania drobniejszych przedmiotów. Banda rabująca chciała zająć kościół ze względu na ambonę, nadającą się na mównicę.


Ludność miejscowa wystąpiła jednak w obronie, zanosiło się na ostre starcie, ale 20 lutego weszły wojska niemieckie i bolszewicy w popłochu uciekli, nie zdążywszy nawet zagrabić obficie zaopatrzonych składów intendantury.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-03-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.