7 maja 1921

Anglia wycofuje wojska z Krymu.

Wiedeń (PAT). Biuro kor. donosi z Moskwy: Według doniesień z frontu krymskiego, rozpoczęło się wycofywanie wojsk angielskich z Krymu. Kilka okrętów z materyałem wojennym i wojskami hinduskiemi odeszło do Konstantynopola. Obywatele angielscy, bawiący w Krymie, również odjeżdżają.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 31-07-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.