7 maja 1921

Wojna w Persyi.

Pod naporem bolszewików i szczepu jangoli wycofały sio wojska angielskie z Mendschilu do Kaswina, oddalonego tylko 60 klm. od stolicy perskiej, Teheranu. Cofanie się armii angielskiej wywołało u Persów wielkie zaniepokojenie.

 

Głos Śląski, 07-08-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.