20 czerwca 1921

Rumunia chce zawrzeć z Polską sojusz.

(Telegram własny „Ilustr. Kuryera Codz.”)

Berlin, 3 listopada. Dzienniki niemieckie donoszą ze źródeł dobrze poinformowanych, że Take Jonescu, podczas swego pobytu w Warszawie, zaproponuje zawarcie sojuszu polsko-rumuńskiego. Sojusz ten ma uchronić w przyszłości oba państwa przed ewentualnymi rosyjskimi planami odwetu.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 05-11-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.