16 czerwca 1921

Gen. Bałachowicz idzie naprzód i rośnie w siły.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa, 8 listopada. Ag. Russores donosi z Pińska, iż armia gen. Bułak-Bałachowicza, która przed upływem terminu, oznaczonego przez preliminarz pokojowy przeszła na terytoryum Białą Rusi, stale posuwu się naprzód. Czołowe oddziały dotarty już do Mozyrza. Armia nie może się szybko posuwać dla braku komunikacyi kolejowej, ponieważ wszystkie mosty zostały zerwane. Ludność przyjmuje armię bardzo życzliwie. Chłopi

dostarczają żywność, paszę i dają licznych ochotników. Skutkiem tego armia w miarę posuwania sio naprzód, wzrasta niezmiernie szybko liczebnie tak, że obecnie liczy już około 50 tysięcy żołnierzy pełnych zapału. Ze wszech stron nadciągają oddziały powstańcze, które wyrastają niby z pod ziemi.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-11-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.