23 czerwca 1921

Konwencya z Gdańskiem będzie podpisana 15 listopada.

Lyon. (pm) Radio. Konferencya ambasadorów po wysłuchaniu raportu komisyj, która miała zbadać konwencye pomiędzy Gdańskiem a Polską, zadecydowała, że ta konwencya będzie podpisana 18 listopada, w tym samym terminie, w jakim będzie podpisany akt konstytucyi wolnego miasta Gdańska.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-11-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.