23 czerwca 1921

Japonja pozostawia nadal wojsko na Syberji.

Moskwa, 22.11 (Pat.) W. B. K. Japońskie ministerstwo wojny oświadcza, że wiadomości o niepopularności japończyków na Syberji są nieprawdziwe. Japonja pozostawia swe wojska na Syberji jedynie jako samo-obronę.

 

Ziemia Lubelska, 23-11-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.