16 czerwca 1921

Wyjazd posłów do Rygi ulegli zwłoce.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa, 28 listopada. (Z) „Naród” donosi, te wyjazd delegacyj poselskiej do Rygi ulegnie zwłoce na nieokreślony termin.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 30-11-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.