23 czerwca 1921

Kwestya wymiany jeńców stanęła na ostrzu noża.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa, 28 listopada. (Z) Prasa informuje, że rząd polski zamierza postawić na ostrzu noża kwestye wymiany jeńców, w której, jak wiadomo, rząd sowiecki czyni znaczne trudności. W sprawie tej wysłał min. spr. zagr. Sapieha do Cziczerina stanowczą notę brzmiącą niemal ultimatywnie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 30-11-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.