23 czerwca 1921

Ryga przedsionkiem do katastrofy sowietów w Rosyi.

Kopenhaga, 30 października. Z Moskwy donoszą, że bolszewicki komisarz Fodwolski wyraził się nadzwyczaj surowo o rezultatach osiągniętych przez Joffeqo w Rydze i zlożył Centralnemu Komitetowi wykonawczemu sowietów następujące oświadczenie: „Rezultaty osiągnięte przez sowiecką delegacyę w Rydze doprowadzają do rozpaczy wszystkich istotnych komunistów. Ryga — to klęska naszej zewnętrznej polityk”. Powiadają nam, że zmuszeni byliśmy do ustępstw na zachodzie, ażeby rozwiązać sobie ręce dla działań przeciw gen. Wranglowi. Lecz cera zapłacona za to jest za wysoka.

Powinniśmy zmiażdżyć Wrangla. Lecz jeśli nam się to nie uda, to traktat ryski będzie dla nas fatalny. Powtarzam: Ryga to dla nas katastrofa, to koniec naszej europejskiej polityki i przedsionek do katastrof wewnątrz kraju".

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-11-1920 [fotografia: Świat, 09-10-1920]

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.