23 czerwca 1921

Słuck zajęli powstańcy.

Warszawa. (PAT). ,,Kuryer Poranny" donosi: Tutejsze koła białoruskie otrzymały wczoraj depeszę z zawiadomieniem, że powstańcze oddziały białoruskie zajęły miasto Słuck.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 07-12-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.