23 czerwca 1921

Wojska białoruskie biją bolszewików.

Grodno. (Orient) Podług ostatnich wiadomości z Baranowicz wojska Białoruskiej Republiki Ludowe; posuwają się na, przód. Obecnie toczą 5.44 walki w odległości 12 km. od Stacza. Liczni partyzanci niepokoją głębokie tyły Rosyan, co znacznie utrudnia walkę tym ostatnim. W tych dniach zostały rozbrojone znaczniejsze oddziały bolszewickie. Wzięci do niewoli bolszewicy w liczbie 300, w tern 3 oficerów czerwonych, po rozbrojeniu mieli być puszczeni z powinien; na co jednak za nic nie chcieli zgodzić sig, tłumacząc jako podstawę niechęc do walki z bratem-chłopem białoruskiem.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-12-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.