16 czerwca 1921

Podróż olbrzymiej floty angielskiej.

Paryż 20.1 (EE) Połączone eskadry angielskie w pogotowiu bojowem wypłynęły z Portsmouth, udając się z podróż do Japonji. Podróż ta stanowić będzie jednocześnie od wybuchu wojny największe manewry floty angielskiej.

 

Ziemia Lubelska, 21-01-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.