8 czerwca 1923

Olbrzymie ofiary pod Angorą.

Poldhu, 14. IX. (Pat.Rad.) W ostatnich walkach około Angory Grecy stracili 18.00 ludzi. Turcy 12.000. Grecy zmuszeni zostali do wycofania się na zachód.

 

Kurjer Poznański, 16-09-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.