6 grudnia 1923

Stopniowe wycofywanie wojsk ameryk. z Nadrenii.

Waszyngton. PAT. (Havas). Stopniowe wycofywanie wojsk amerykańskich z Nadrenii, które nastąpiło po wymianie not ratyfikacyjnych traktatu pokojowego z Niemcami obejmuje tylko połowę dotychczasowego kontyngentu wojsk amerykańskich. Akcya ta będzie trwała do połowy marca.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-10-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.