9 czerwca 1923

Sowiety zażądają korektury granic zachodnich.

Genua AW. Delegacya sowietów zapewnia że postawi wniosek domagający się korektury rosyjskiej granicy kresowej na zachodzie. Przyczyna tego ma być rzekomo wzgląd na chęć swobodniejszego połączenia gospodarczego między Europą środkową a zachodnią.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-04-1922

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.