31 marca 1923

Dyplomacja, wojna

Japonja wobec wypadków w Chinach.

Naprężenie stosunków wywołane wojnę domową w Chinach budzi żywy niepokój w Japonii. Minister spraw zagranicznych oświadczył, że Japonia pozostanie wierną polityce nie mieszania się i postępować będzie zgodnie z duchem traktatów zawartych w Waszyngtonie łacznie z Anglją i Stanami Zjednoczonymi, Japonia będzie wspierała wysiłki następujęce do unifikacji i rozwoju Respubliki chińskiej. Rodzi się tylko obawa, żeby wojska sowj. z Czyty korzystając z wycofania armji z Mukdenu, nie zajęły Mandżurii. Gdyby to następiło, można oczekiwać poważnych komplikacyj.

 

Kurjer Poznański, 05-05-1922

Wojska japońskie idą na Syberyę.

Tokio (PAT) Z powodu przerwania rokowań między Japonią a republiką Dalekiego Wschodu rząd japoński postanowił ponownie wysłać wojska na Syberyę.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-04-1922

Grecy i Turcy znowu się biją.

Paryż (PAT) Radio. Kominikat rządu angorskiego donosi, że na froncie grecko-tureckim panuje żywa działalność bojowa. W odcinku Kodia zaatakowały wojska grecko-tureckie pozycye nieprzyjacielskie i wyparły wojska grackie w kierunku północno zachodnim. W odcinku Eski Szehir przez cały dzień ubiegły trwała ożywiona działalność artyleryi.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-03-1922

Sowiety zażądają korektury granic zachodnich.

Genua AW. Delegacya sowietów zapewnia że postawi wniosek domagający się korektury rosyjskiej granicy kresowej na zachodzie. Przyczyna tego ma być rzekomo wzgląd na chęć swobodniejszego połączenia gospodarczego między Europą środkową a zachodnią.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-04-1922

U wróżki. [satyra]

Polska - Gzy mogę już iść po Wilno?

Wróżka. - W kartach stoi, że tak! Ale bądź ostrożna, bo po drodze spotkasz dwa węże: jednego małego, nazywa się "żmija kowieńska", drugiego olbrzymiego, nazywa się "Liga Narodów". Tego ostatniego strzeż się szczególniej.

Mucha, 20-01-1922