9 maja 1921

Dyplomacja, wojna

Wiceminister Dąbski. - Kiedyśmy już po latach stu wszystko omówili, kochany panie Joffe, to możebyśmy w przyszłym tygodniu przystąpili do zredagowania wstępu do polsko-sowieckiego traktatu pokojowego?

Mucha, 11-03-1921

Paryż, 28.2 (tel. wł.) Rada Ligi Narodów odrzuciła wniosek m. Gdańska o pozwolenia fabrykowania broni dla republiki Peru.

 

Kurjer Częstochowski, 01-03-1921

Lizbona, 21 lutego. Rząd portugalski przedłożył w Berlinie żądania wynagrodzenia szkód, jakie Portugalia poniosła w czasie wojny światowej. Zażądał ogółem 21/2 miliarda franków.

 

Górnoślązak, 22-02-1921

(Telefonem od naszego koresp.)

Warszawa, 21 lutego. (Z) W ciągu debat ryskich dotyczących spłaty należytości, bolszewicy proponowali jako walutę najpierw ruble sowieckie (!), później jednakowoż zgodzili się na marki polskie. Obecnie trudną kwestyą jest sprawa funduszów lokowanych w papierach publicznych.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 22-02-1921

Japonia przystępuje do sojuszu polsko-francuskiego.

(Telegram wł. „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”).

Berlin, 14 lutego. Dzienniki niemieckie donoszą z Warszawy, iż rząd japoński oświadczył gotowość przyłączenia się do sojuszu francusko-polskiego.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-02-1921