31 marca 1923

Dyplomacja, wojna

Belgja grozi Jugosławji.

Bruksela, 25.1. (Tel. wł.) Rząd belgijski zagroził Jugosławji zerwaniem stosunków dyplomatycznych, jeżeli magistrat w Belgradzie nie odnowi kontraktu z towarzystem tramwajów elektrycznych, które są własnością konsorcjum belgijskiego.

 

Kurjer Poznański, 27-01-1922

Układ handlowo-wojskowy dalekiego Wschodu z Japonią.

Moskwa. (PAT) Pisma chińskie donoszą z Dalnego o rzekomo odbywających się tam pertraktacyach. W sprawie ewentualnego zawarcia układu handlowego i wojskowego między republiką Dalekiego Wschodu i Japonią.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-01-1922

Walka o reparacyę.

Rzym. (AW). „Correre delfa Sera” donosi, że Włochy, Ameryka i Japonia poparły wnoisek rządu angielskiego o redukcyi alianckich załóg okupacyjnych w obszarze nadreńskim. Rząd francuski jednak oświadczył się przeciw takiej zmianie, jak długo sprawa reparacyjna nie zostanie rozstrzygniętą na korzyść Francyi.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 03-01-1922

Anglia zrzeknie się niemieckich odszkodowań.

Cannes, 8 stycznia. (PAT) Obiegają tu pogłoski znajdujące potwierdzenie ze strony miarodajnej, ze Anglia zrzeknie się z przypadających na nią odszkodowań niemieckich 400 milionów marek w złocie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-01-1922

Francya nie chce pozbyć się łodzi podwodnych.

Londyn. (AW.) Z Waszyngtonu donoszą, że ze względu na odporne stanowisko Francyi w sprawie łodzi podwodnych wzmaga się w Ameryce opór przeciw ratyfikacyi układu czwórporozumienia. - Uważają, że stanowisko Francyi zagraża poważnie pokojowi światowemu. Spodziewają się jednak, że na konferencyi w Cannes nastąpi wyrównanie różnie pomiędzy Francyą i Anglią.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 03-01-1922