9 maja 1921

Dyplomacja, wojna

Okręty angielskie dla floty polskiej.

Z Bazylei donoszą co „Temps”, że rząd polski nabył część ze 190 statków wojennych angielskich, zdemobilizowanych i przeznaczonych na sprzedaż.

Rząd polski ma zamiar nabyć jeszcze inne statki, aby uczynić z nich podstawę przyszłej floty wojennej.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-02-1921

Nowe pociski trujące.

(S). Dzienniki angielskie donoszą, że Japończycy dokonali prób z nowym pociskiem armatnim, zawierającym gazy trujące. Doświadczenia się udały i poetek będzie zastosowany w armii. Jednocześnie japońskie min. marynarki postanowiło rozszerzyć flotą aeroplanową i hydroplanową i zaangażowało wielu specjalistów i mechaników angielskich na służbę.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 08-02-1921

Powstanie w Syryi.

Moskwa, 27. stycznia. Otrzymano tu wiadomości o wybuchu wielkiego powstania w obwodzie Aleppo, skierowanego przeciwko Francuzom. Wojska francuskie zmuszono do puszczenia Alepp, przyczem odebrali im Arabowie trzy działa, dużo karabinów maszynowych i wielką liczbę jeńców.

 

Górnoślązak, 28-01-1921

Uznanie Łotwy.

Ryga, 2.2 (EE) Otrzymano tu wiadomości, że Szwajcaria uznała Łotwę, ale tylko de facto, natomiast Szwecja i Norwegia uznały ją de jure.

 

Ziemia Lubelska, 04-02-1921

Podróż olbrzymiej floty angielskiej.

Paryż 20.1 (EE) Połączone eskadry angielskie w pogotowiu bojowem wypłynęły z Portsmouth, udając się z podróż do Japonji. Podróż ta stanowić będzie jednocześnie od wybuchu wojny największe manewry floty angielskiej.

 

Ziemia Lubelska, 21-01-1921