29 listopada 1921

Dyplomacja, wojna

Kłajpeda chce się stać wolnem miastem.

(Telefonem od naszego korespondenta)

Warszawa, 29 czerwca. (Wir) Przedstawiciele miasta Kłajpedy czynią starania, aby uzyskać głos przy rozstrzyganiu sprawy litewskiej. Powodem tego stanowiska jest niezadowolenie z projektu Hymansa, który przewiduje przyłączenie Kłajpedy do Litwy. Kłajpeda zaś pragnie stać się wolnem miastem na wzór Gdańska i służyć jako port zarówno Litwie, jak i Polsce.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-07-1921

Klęski Greków.

Angora. Oficyalny turecki komunikat donosi, że na odcinku Bakszejdik część wojska grackiego pod osłoną okrętu wojennego zamierza rozpocząć pochód na Iszanję, została jednak wśród wielkich strat zmuszoną do cofnięcia się. Okręt wojenny ostrzeliwał wybrzeże w okolicy Jelawa.

 

Paryż (PAT). Donoszą tu z Angory: Wszystkie usiłowania wojsk greckich posunięcia się naprzód zostały odparte ze znacznemi stratami dla nieprzyjaciela.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-07-1921

Kochani Niemcy. [satyra]

- Kazała Entanta oddać polakom lokomotywy to im się odda, ale czy która z nich dojdzie do Polski, to wiadomo.

Mucha, 02-06-1921

Przed ponowną ofenzywą grecką.

Londyn (PAT). Reuter. Nadzwyczajny korespondent Timesa donosi ze Smyrny, że lada chwila należy oczekiwać rozpoczęcia się ofenzywy greckiej. Król następca tronu oraz książęta Jerzy i Andrzej oraz główno dowodzący wojska greckiego opuścili Smyrnęi udali się na front.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-07-1921

W szkółce [satyra]

Witos. - Niech mi Lloyd-George powie, gdzie leży miasto Łódź?

Lloyd-George – Łódź, proszę pana profesora, leży... Łódź leży...

Niemiec. - To jest niemiecki Monczester, leży w Prusach.

Lloyd-George – Łódź, niemiecki Manchester, leży w Pursach.

Mucha, 02-06-1921