9 maja 1921

Dyplomacja, wojna

Anglicy wyjeżdżają.

Gdańsk. (PRT) Wczoraj, dzisiaj i jutro odbywa się stąd wyjazd stojących tu wojsk angielskich.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 30-11-1920

Konwencya z Gdańskiem będzie podpisana 15 listopada.

Lyon. (pm) Radio. Konferencya ambasadorów po wysłuchaniu raportu komisyj, która miała zbadać konwencye pomiędzy Gdańskiem a Polską, zadecydowała, że ta konwencya będzie podpisana 18 listopada, w tym samym terminie, w jakim będzie podpisany akt konstytucyi wolnego miasta Gdańska.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-11-1920

Japonja pozostawia nadal wojsko na Syberji.

Moskwa, 22.11 (Pat.) W. B. K. Japońskie ministerstwo wojny oświadcza, że wiadomości o niepopularności japończyków na Syberji są nieprawdziwe. Japonja pozostawia swe wojska na Syberji jedynie jako samo-obronę.

 

Ziemia Lubelska, 23-11-1920

Gen. Bałachowicz idzie naprzód i rośnie w siły.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Warszawa, 8 listopada. Ag. Russores donosi z Pińska, iż armia gen. Bułak-Bałachowicza, która przed upływem terminu, oznaczonego przez preliminarz pokojowy przeszła na terytoryum Białą Rusi, stale posuwu się naprzód. Czołowe oddziały dotarty już do Mozyrza. Armia nie może się szybko posuwać dla braku komunikacyi kolejowej, ponieważ wszystkie mosty zostały zerwane. Ludność przyjmuje armię bardzo życzliwie. Chłopi