8 grudnia 1921

Dyplomacja, wojna

Kochani Niemcy. [satyra]

- Kazała Entanta oddać polakom lokomotywy to im się odda, ale czy która z nich dojdzie do Polski, to wiadomo.

Mucha, 02-06-1921

W szkółce [satyra]

Witos. - Niech mi Lloyd-George powie, gdzie leży miasto Łódź?

Lloyd-George – Łódź, proszę pana profesora, leży... Łódź leży...

Niemiec. - To jest niemiecki Monczester, leży w Prusach.

Lloyd-George – Łódź, niemiecki Manchester, leży w Pursach.

Mucha, 02-06-1921

Weksle niem. na pokrycie odszkodowania wojennego.

Podajemy reprodukcye weksla niemieckiego na 10 milionów dolarów w złocie, płatnego w Paryżu. Takich weksli w liczbie 20 złożyli Niemcy jako pierwsza ratę należnego odszkodowania.

Rosyjska armia czerwona liczy w Europie niespełna pół miliona ludzi.

Rosyjska armia czerwona, jak Informuje paryski „Excelsior", składa się obecnie z 16-tu armij mieszanych, 2-ch armij kawaleryj, jednej armii komunistycznej niemieckiej, jednej armii komunistycznej polskiej, z dwóch armij komunistycznych ukraińskich, z kilku armij t. zw. „pracy" (są to wojska przeznaczone do pracy w hutach i fabrykach), z kilku grup specyalnych dla obsługi wewnętrznej i z obszernej rezerwy, do której należą wszyscy mężczyźni w pewnym okresie życia. Ponadto dwie nowe armie mieszane znajdują się obecnie w okresie formowania.

U Lloyd Geroge'a [satyra]

Gość. - Ale u pana wesoło! Same fajerwerki!

Lloyd George. - O tak! Ale od tego ostatniego, węglowego, to może na naszej wyspie być pożarek.

Mucha, 15-04-1921