9 maja 1921

Dyplomacja, wojna

Zajęcie Miropola, Lubar, Terespola i Nowo-Konstantynowa.

Warszawa 19.10. (pat.) Komunikat urzędu sztabu generalnego pod datą 18.10.

Oddziały nasze znajdują się w toku obsadzenia linji rozjemczej.

Zajęcie Nikopola przez gen. Wrangla. Wzięcie do niewoli 7 tysięcy jeńców.

Ronstantynopol 18.10 (Pat.) Dnia 15 b. m. armja generała Wrangla zajęła Nikopol na prawym brzegu Dniepru, biorąc 3 tysiące jeńców. Na pół noc od Tourydy wzięto do niewoli 4 tysiące bolszewików.

 

Ziemia Lubelska, 19-10-1920

18 tys. zbuntowanych czerwonych żołnierzy przeszło na stronę polską.

Genewa, 17. października. „Matin” donosi z Warszawy: Wedle wiadomości otrzymanych z Mińska, 18 tysięcy zbuntowanych czerwonych żołnierzy, koncentrujących się pod Mińskiem przeszło na stronę polską. Na tym odcinku jest front bolszewicki zupełnie zwinięty.

 

Dziennik Śląski, 19-10-1920

Rozbicie 9 i 4 dywizji sowieckich przez wojska gen. Wrangla Wzięcie do niewoli dywizji marynarzy czerwonych i zdobycie 12 dział.

WARSZAWA 18.10 (Pat) Według wiadomości z Konstantynopol wojska gen. Wrangla odniosły na północno wschód od półwyspu Tauryckiego znaczne zwycięstwa, rozbijając 9 i 4 dywizje sowieckie i biorąc do niewoli dywizję marynarzy czerwonych oraz zdobywając 12 dział.

 

Ziemia Lubelska, 19-10-1920

Zwycięstwo polski w Westfalii.

Hamborn, 18. paźdz. Przy pomocy centrowców wybrano tu pierwszym burmistrzem kandydata partyi polskiej który otrzymał 13 na 23 oddanych głosów. Jestto pierwsze tego rodzaju polskie zwycięstwo na Zachodzie.

 

Dziennik Śląski, 19-10-1920