21 czerwca 1921

Dyplomacja, wojna

Albania w przededniu okupacyi?

10.000 żołnierzy austryackich dokona okupacyi?!

Wiedeń, 22 maja.

Ostatnie wydarzenia w Albanii, ów bund otwarty przeciw władzy księcia Wilhelma Wieda, zorganizowany przez Essada paszę, bun, który miał na celu zdobycie dla Essada władzy księcia Albanii, a zakończył się aresztowaniem Essada i skazaniem go na wygnanie do Brindisi we Włoszech – wszystko to stanowi wielką klęskę polityki hr. Berchtolda, wierzącego do ostatnich czasów, że utworzenie samodzielnej Albanii jest dla szczęścia Austryi potrzebne i nieuniknione.

Okrucieństwa powstańców

Nowy Jork 23-go maja. (Wsch.Ajen. Tel.) - Opinja publiczna coraz bardziej oburza się na barbarzyńskie znęcanie się powstańców meksykańskich nad jeńcami i nad spokojnymi mieszkańcami. Prasa z coraz większą stanowczością wzywa rząd, ażeby zaniechał współdziałania z jenerałem Villą, którego nazywa nie inaczej jak: bandytą, rozbójnikiem, opryszkiem i t. p.

 

Kurjer warszawski, 23-05-1914

Powstanie w Albanji

Durazzo 23-go maja. (Wsch. Aj. Tel.) - Powstańcy, którzy zajęli Tiranę, nie są, jak się obecnie okazuje, zwolennikami Essada baszy, lecz raczej jego przeciwnikami. Ruch powstańczy ma charakter czysto agrarny i skierowany jest przeciwko bejom okolicznym. Przywódca powstańców, Azis Szigmet, przystępuje do utworzenia w Tiranie nowego rządu na zasadach ściśle demokratycznych.