9 maja 1921

Dyplomacja, wojna

Z konferencji ambasadorów.

Loyn, 9. 10. (Pat. — Radjo.) Konferencja ambasadorów na zebraniu piatkowem pod przewodnictwem Juliusza Cambona uchwaliła wysłać do Niemiec notę odmawiajaca żadanego odroczenia rozwinzania milicji niemieckiej w Prusach Wschodnich. Konferencja postanowiła, że materjal wojenny rosyjski porosławiony w Austrji ma być zniszczony. Konferencja odesłała do zbadania międzysojuszniczej- komisji wersalskiej sprawę materiału wojennego. który ma być wydany przez byle państwa nieprzyjacielskie wyłączając Niemcy. Wreszcie konferencja zatwierdziła sprawozdanie komitetu redakcyjnego odnosząc się do interpretacji art. 107 traktatu wersalskiego w sprawie materiału wojennego w Gdańsku.

 

Kurjer Poznański, 12-10-1920

Szwoleżerowie w bojach pod Płońskiem.

Niedaleko, na wszystkich niemal drogach płynących do stolicy, coś się działo. Trwały boje. Leciały do Was wieści i echa. Czytywane opisy dawały obraz trudów i walk. A przecież echa milkły, obraz bladł i oddalał się, jak bitwa. Tymczasem praca i niejedna śmierć tężały w czyny, te znów łączyły się w historję,—i z szelestem odwracała się karta za kartą. W gwarnym świecie wielkiego miasta nie słychać szelestu, a jeżeli przybywa niekiedy śmierć z pola, to zasłoni jej prostotę i piękno patos pogrzebu i krzyk orkiestry żałobnej. Nie mówi nic i nic nie woła, nie stuka do okien i drzwi, nie płacze z wiatrem i deszczem, bębniącym kroplami łez o szyby wygodnych mieszkań. Dopiero czytając, słyszycie, ale to nie wtedy, kiedy czynimy, jeno kiedy już piszemy, po faktach. Zresztą i te fakty to pewna suma ludzi, żywych, ranionych i zabitych. Każdy człowiek to świat... Bezwzględna, historyczna suma ludzi!...

Stłumienie powstania w Maroku.

Według telegramu z Brascitu, zajęły wojska francuskie miasto to dnia 1. b. m. Naczelnicy okolicznych szczepów marokańskich zaofiarowali poddanie się.

 

Dziennik Śląski, 12-10-1920

Protokół rozjemczy podpisany!

Zupełna zgoda obu delegacyi w Rydze co do zasadniczych kwestyi!

Preliminarya pokojowe i zawieszenie broni podpisane będą do piątku.

Linia rozjemcza jest dla nas bardzo korzystna.

(Telefonem do naszego korespondenta)