8 grudnia 1921

Dyplomacja, wojna

Na granicy polsko-niemieckiej [satyra]

- To jest próbka! Takiego zboża urodziła ziemia w Polsce 300.000 wagotnów. Z tego pan możesz mieć 200.000, a reszta musi pozostać w Polsce dla wyżywienia naszej mniejszości narodowej. Sy git?

Mucha, 02-09-1921

Ma apetyt [satyra]

Niemiec. - Kuzynie angliku! Ze Sląskiem skończyliśmy, teraz może kuzyn pogada z tą francuską mamzelą, żeby mi Alzację i Lotaryngję oddała?

Mucha, 02-09-1921

Stopniowe wycofywanie wojsk ameryk. z Nadrenii.

Waszyngton. PAT. (Havas). Stopniowe wycofywanie wojsk amerykańskich z Nadrenii, które nastąpiło po wymianie not ratyfikacyjnych traktatu pokojowego z Niemcami obejmuje tylko połowę dotychczasowego kontyngentu wojsk amerykańskich. Akcya ta będzie trwała do połowy marca.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-10-1921

Neutralizacya wybrzeży Finlandyi.

Bordeaux (PAT). Dzienniki wieczorne publikują przedwstępną umowę podpisaną w Genewie, do neutralizacyi i niefortyfikowania wybrzeży Finlandyi.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 04-11-1921

Traktat rosyjsko-angielski.

Konstantynopol, (PAT) Ag. „Havasa” donosi: Konferencya w Kara ukończyła swoje prace. Delegaci rządu Angory i Moskwy, jak też republiki Kaukaskiej podpisali traktat, regulujący kwestye graniczne.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-10-1921