31 marca 1923

Dyplomacja, wojna

Zaburzenie antywłoskie w Albanji.

Rzym, 17. 6. (PAT. Rad.) Donoszą z Cetynji, że w Albanii wybuchły poważne antywłoskie zaburzenia, specjalnie w Durazzo i Skutari, gdzie żandarmi albańscy zaaresztowali tłumaczy konsularnych włoskich.

 

Min. spraw zagr. Schanzer zwrócił się natychmiast do przedstawiciela Alhanji w Rzymie z energicznym protestem, żądając bezwłocznej satysfakcji za obrazę uczynioną. Włochom. Dzienniki włoskie chwalą tę energiczną postawę min. spraw zagr.

 

Kurjer Poznański, 20-06-1922

Rewelacye o tajnym układzie francusko-czeskim

W razie zlania się Austryi z Niemcami Czesi obsadzają Wiedeń, Linz, Salzburg i Wiener-Neustadt.

Praga, 14 czerwca.

Na ostatniem posiedzeniu parlamentu czeskiego dostał się znów do głosu poseł z niemieckiej partyi narodowo-socyalistycznej Knirsch, który niedawno mówił w tymże parlamencie, iż między Czechami a Francyą, zawarty zestal tajny układ, na mocy którego Czechy zobowiązały się wystawić po stronie Francyi na wypadek wojennych zawikłali 500.000 ludzi.

Jeden z nieoficjalnych przedstawicieli Ameryki w Genui.

Głośny finansista amerykański, prezes koncernu banków, M. Vanderlip brał żywy udział w konferencyi genueńskiej. Jest on szczerym przyjacielem Rosyi i co za tem idzie, naszym ukrytym nieprzyjacielem,

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-05-1922

Ile Szwajcaryę kosztowała wojna?

Ogólne koszta Szwarcaryi w związku z wojną za czas od r. 1914 do 1920 wynosiły 1156 milionów franków.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-06-1922

Separatyzm Chorwatów.

Pisma francuskie donoszą, że znany przywódca separatystów chorwackich. Radicz. miał oświadczyć, iż „delegacja jugosłowiańska w Genui, nie ma prawa przemawiać w imieniu królestwa Serbsko-Chorwacke-Słoweńskiego. lecz co najwyżej w imieniu Serbów. „Kwestia autonomii Chorwacji, mówił Radicz, jest zagadnieniem międzynarodowem. Sprzymierzeńcy mieli zamiar wprowadzić do traktatu pokojowego specjalny, paragraf. uznający Jugosławię jako monarchię federacyjną. To tylko dążności centralistyczne rządu belgradzkiego doprowadziły sprzymierzeńców do zaniechania powyższego zamiaru.

 

Kurjer Poznański, 05-05-1922