9 czerwca 1923

Dyplomacja, wojna

Konsulat polski w Palestynie.

(Z) telefonuje z Warszawy, że prasa żydowska twierdzi, iż rząd polski postanowił utworzyć konsulat w Palestynie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 08-07-1921

Podminowanie mostów nad Renem.

Nauen. (E. E. Radio). Konferencya ambasadorów odpowiedziała na notę niemiecką, protestującą przeciw podminowaniu mostów w Duesseldorfie, Ludwigshaffen, Warmii, Moguncyi, że zarządzenie to motywowane jest względami wojskowymi armii reńskiej okupacyjnej.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 08-07-1921

Dwaj premjerzy [satyra]

Witos. - Uważaj pan, panie Lloyd Geroge, bo w złości może się pan o francuski mleczyk skaleczyć.

Mucha, 10-06-1921

Wojna w Maroku.

Poldh. (PAT) Radio. Z Hiszpanii donoszą, że podjęte zostały operacye wojenne przeciwko buntownikom w Maroko. Operacye te postępują zadawalająco naprzód. Hiszpański min. wojny zaprzecza pogłoskom, jakoby rząd zamierzał wysłać dalsze oddziały wojskowe do Maroka.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 08-07-1921

Kłajpeda chce się stać wolnem miastem.

(Telefonem od naszego korespondenta)

Warszawa, 29 czerwca. (Wir) Przedstawiciele miasta Kłajpedy czynią starania, aby uzyskać głos przy rozstrzyganiu sprawy litewskiej. Powodem tego stanowiska jest niezadowolenie z projektu Hymansa, który przewiduje przyłączenie Kłajpedy do Litwy. Kłajpeda zaś pragnie stać się wolnem miastem na wzór Gdańska i służyć jako port zarówno Litwie, jak i Polsce.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-07-1921