20 czerwca 1921

Dyplomacja, wojna

Niemcy ruszyli na pomoc Litwinom.

Gdańsk. (PAT) Dzienniki gdańskie donoszą, że od dłuższego czasu nadchodzą wiadomości o tajemniczym ruchu i przewozie amunicyi z Prus wschodnich do Litwy kowieńskiej. Żołnierze niemieccy spieszą na pomoc Litwie nietylko z Prus wschodnich i Kłaipedy, ale i głębi Niemiec. Werbunek odbywa się na wielką skale. Na dworcach kolejowych skupiają się oddziały złożone z hakatystów, częściowo i awanturników. Od 12 odbywa się stale przesyłka regularnych oddziałów niemieckich z Prus wschodnich na Litwę. Oddziały te wymijają punkty ożywione, gdzie komisarze ententy mogliby je wyśledzić.

Zajęcie Miropola, Lubar, Terespola i Nowo-Konstantynowa.

Warszawa 19.10. (pat.) Komunikat urzędu sztabu generalnego pod datą 18.10.

Oddziały nasze znajdują się w toku obsadzenia linji rozjemczej.

Rozbicie 9 i 4 dywizji sowieckich przez wojska gen. Wrangla Wzięcie do niewoli dywizji marynarzy czerwonych i zdobycie 12 dział.

WARSZAWA 18.10 (Pat) Według wiadomości z Konstantynopol wojska gen. Wrangla odniosły na północno wschód od półwyspu Tauryckiego znaczne zwycięstwa, rozbijając 9 i 4 dywizje sowieckie i biorąc do niewoli dywizję marynarzy czerwonych oraz zdobywając 12 dział.

 

Ziemia Lubelska, 19-10-1920

Zajęcie Nikopola przez gen. Wrangla. Wzięcie do niewoli 7 tysięcy jeńców.

Ronstantynopol 18.10 (Pat.) Dnia 15 b. m. armja generała Wrangla zajęła Nikopol na prawym brzegu Dniepru, biorąc 3 tysiące jeńców. Na pół noc od Tourydy wzięto do niewoli 4 tysiące bolszewików.

 

Ziemia Lubelska, 19-10-1920

18 tys. zbuntowanych czerwonych żołnierzy przeszło na stronę polską.

Genewa, 17. października. „Matin” donosi z Warszawy: Wedle wiadomości otrzymanych z Mińska, 18 tysięcy zbuntowanych czerwonych żołnierzy, koncentrujących się pod Mińskiem przeszło na stronę polską. Na tym odcinku jest front bolszewicki zupełnie zwinięty.

 

Dziennik Śląski, 19-10-1920